Studia podyplomowe Lublin: jakie kierunki masz do wyboru?

studia podyplomowe lublin

Wielu z nas w celu zdobycia lepszej pracy lub po prostu dla własnej przyjemności decyduje się na studia podyplomowe. Jakie kierunki oferowane są przez lubelskie uczelnie? Przyjrzyjmy się bliżej bogatej ofercie dla studentów z tego miasta!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Obecnie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbywa się rekrutacja na kierunki:

 • Analityka danych,
 • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia,
 • Kadry i płace w prawie i praktyce,
 • Rachunkowość i finanse,
 • Transport – Spedycja – Logistyka,
 • Postgraduate Management Studies Certificate (PMSC)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Ta znajdująca się w Lublinie uczelnia wyższa ma do zaoferowania następujące studia podyplomowe:

 • Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Prawo pracy – kadry i płace,
 • Zarządzanie kulturą,
 • Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Biologia dla nauczycieli,
 • Chemia dla nauczycieli,
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy,
 • Integracja sensoryczna,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Socjoterapia,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Master of business administration,
 • Menedżer administracji publicznej,
 • Fizjoterapia w sporcie,
 • Kreowanie i wizualizacja wizerunku,
 • Kynoterapia,
 • Trener personalny,
 • oraz wiele innych kierunków przygotowanych z myślą o nauczycielach i pedagogach oraz osobach zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem i biznesem.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

WSB ma swoje oddziały także w Poznaniu, Gdański, Gliwicach czy Koszalinie. Oferta w nich wygląda podobnie. Dostępne są m.in. kierunki:

 • Agent celny,
 • Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej,
 • Autokreacja i budowanie wizerunku,
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem,
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 • Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Mediacje i Negocjacje,
 • Neuropsychologa kliniczna,
 • Naturoterapia z profilaktyką zdrowia,
 • Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie,
 • Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury,
 • Zoopsychologia.

Przeczytaj też: Symbolika i historia herbu Lublina | Jak zorganizować wycieczkę na Białoruś?

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Z kolei Akademia Nauk Społecznych postanowiła wykorzystać do edukacji nowoczesne technologie. Dlatego też zajęcia odbywają się wyłącznie przez Internet. Możemy tutaj studiować kierunki takie jak:

 • Asystent Medyczny,
 • Dietetyka i planowanie żywienia,
 • Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Kosmetologia i body fitness,
 • Mediacje rodzinne,
 • Podologia,
 • Resocjalizacja,
 • Terapia uzależnień i współuzależnień,
 • Żywienie człowieka i dietoterapia.
 • Tyflopedagogika – pedagogika specjalna.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wiele kierunków na studiach podyplomowych udostępnia także Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wymieńmy chociaż niektóre:

 • Analiza danych,
 • Archiwistyka,
 • Compliance w zarządzaniu organizacją,
 • Grafika komputerowa i DTP,
 • Innowacyjne zarządzanie produkcją,
 • Informatyka i Zajęcia Komputerowe dla Nauczycieli,
 • Malarstwo,
 • Nauczanie chemii,
 • Pedagogika Marii Montessori,
 • Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych,
 • Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe,
 • Wydział Prawa i Administracji,
 • Zamówienia publiczne.

Uczelnia Korczaka, Wydział zamiejscowy w Lublinie

Studia na tej uczelni wyższej obejmują przykładowe kierunki:

 • Executive MBA – Zarządzanie i nadzór właścicielski w sektorze publicznym,
 • MBA – Social Business Leadership,
 • Edukacja włączająca,
 • Metodyka i metodologia pracy socjalnej,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Edukacja spersonalizowania,
 • Master of Public Services Administration,
 • Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią zachowań ryzykownych i uzależnień.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Również Wydział Teologii KUL ma swoje kierunki podyplomowe, wśród których znajduje się np.:

 • kierunek Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,
 • Psychologia transportu,
 • Psychoonkologia,
 • Duchowość katolicka,
 • Informatyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *