Jakość powietrza

Sprawdź aktualne wskaźniki jakości powietrza w Lublinie:

Legenda

PM10

PM10 to skrót od „pył zawieszony frakcji PM10”. Oznacza to cząstki stałe, które mają średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów i unoszą się w powietrzu. Mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak spalanie paliw kopalnych, przemysł, ruch drogowy, czy też naturalne źródła, takie jak pył z pustyni czy pożary lasów. PM10 jest jednym z parametrów, które służą do określania jakości powietrza i mają duży wpływ na zdrowie ludzi, zwłaszcza w przypadku długotrwałego narażenia na wysokie stężenia.

PM2.5

PM2.5 to skrót od „pył zawieszony frakcji PM2.5”. Oznacza to cząstki stałe, które mają średnicę mniejszą niż 2,5 mikrometra i unoszą się w powietrzu. Są one jeszcze mniejsze niż cząstki PM10 i mogą przenikać do układu oddechowego i krwiobiegu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowych oraz nowotworów. Źródłami PM2.5 są przede wszystkim spaliny z pojazdów, przemysł, ale także spalanie paliw w domach i pochodzenie naturalne, jak pożary lasów czy pył pustynny. PM2.5 jest jednym z najważniejszych wskaźników jakości powietrza, ponieważ ma szczególnie duży wpływ na zdrowie człowieka.

NO₂

NO₂ to skrót od ditlenku azotu, który jest gazem występującym w powietrzu. Powstaje głównie w wyniku spalania paliw kopalnych w silnikach samochodowych, elektrowniach, zakładach przemysłowych i innych źródłach emisji. NO2 jest ważnym wskaźnikiem jakości powietrza, ponieważ może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych u ludzi, w szczególności chorób układu oddechowego, takich jak astma i przewlekłe obturacyjne choroby płuc (POChP). Ponadto NO2 przyczynia się do powstawania smogu oraz kwaśnych deszczy, co może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

O₃

O₃ to skrót od ozonu, który jest gazem występującym w atmosferze. Powstaje on na skutek reakcji chemicznych między tlenem a zanieczyszczeniami emitowanymi przez człowieka, takimi jak tlenki azotu i lotne związki organiczne. Ozon pełni ważną rolę w atmosferze, ponieważ chroni ziemię przed promieniowaniem UV i utrzymuje równowagę klimatyczną. Jednakże nadmierna ilość ozonu w powietrzu, zwłaszcza na poziomie ziemi, może być szkodliwa dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego, prowadząc do podrażnienia dróg oddechowych, astmy, a także uszkadzania roślin i zwierząt.

SO₂

SO₂ to skrót od dwutlenku siarki, który jest gazem występującym w powietrzu. Powstaje on głównie podczas spalania paliw kopalnych w elektrowniach, zakładach przemysłowych i pojazdach silnikowych. SO₂ jest jednym z głównych zanieczyszczeń powietrza i ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka oraz środowisko. Gazy te mogą powodować podrażnienia dróg oddechowych, astmę, choroby serca oraz uszkadzać rośliny i zwierzęta. Ponadto SO₂ przyczynia się do powstawania kwaśnych deszczy, które mogą powodować erozję gleby i zanieczyszczenie wód. Dlatego SO₂ jest jednym z parametrów, które służą do określania jakości powietrza.

CO

CO to skrót od tlenku węgla, który jest bezbarwnym, bezwonny gazem, wydzielanym podczas niekompletnego spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa czy drewno. CO jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia człowieka, ponieważ wiąże się z hemoglobiną we krwi, uniemożliwiając jej transport tlenu do tkanek i narządów, co może prowadzić do niedotlenienia organizmu i w skrajnych przypadkach do zgonu. Bezpieczny poziom CO w powietrzu wynosi 9 ppm (cząstek na milion), a już po przekroczeniu 35 ppm pojawiają się pierwsze objawy zatrucia, takie jak ból głowy, zawroty głowy, nudności i osłabienie. CO jest jednym z głównych zanieczyszczeń powietrza i jego stężenie jest monitorowane jako jeden z wskaźników jakości powietrza.