Jak napisać skuteczny list motywacyjny?

jak napisać list motywacyjny

Zastanawiasz się, jak napisać list motywacyjny, który będzie skuteczny i zachęci rekrutera do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną? Zapoznaj się z naszymi szczegółowymi poradami oraz wzorem i przykładowym listem motywacyjnym. 

Kiedy napisać list motywacyjny?

Pisanie listu motywacyjnego do pracy nie jest już zbyt popularną praktyką. Niegdyś dokument ten był kandydatom bardziej potrzebny, dziś liczy się przede wszystkim dobre CV, a w niektórych branżach także portfolio. List motywacyjny wciąż jednak ma zastosowanie m.in. w rekrutacjach do pracy w tak zwanej budżetówce. Sektor publiczny wciąż relatywnie często wymaga tej formy poznania potencjalnego pracownika. 

Na rynku ofert da się także spotkać ogłoszenia publikowane przez prywatne firmy, w których pracodawca chce, aby kandydat przesłał również list motywacyjny. W pojedynczych przypadkach wciąż jest to zatem bardzo ważny dokument. W zamyśle list motywacyjny do pracy ma pomóc bliżej poznać potencjalnego pracownika. To forma uzupełniająca życiorys zawodowy, w której możemy zawrzeć także nasze motywacje do objęcia danego stanowiska i naprowadzić na najważniejsze atuty. 

Czasem warto zdecydować się na napisanie listu motywacyjnego także, jeśli pracodawca nie prosi o niego w ogłoszeniu. Jeśli w naszym CV odznacza się małe doświadczenie, ale bardzo zależy nam na danej posadzie, wówczas to właśnie list motywacyjny może być szansą, aby pokazać nasze zaangażowanie i przekonać potencjalnego pracodawcę, że warto w nas zainwestować. 

Jak napisać list motywacyjny? 

Pisząc list motywacyjny do pracy, musisz zachować jego prawidłową konstrukcję. O tym, jaki jest wzór listu motywacyjnego do pracy, przekonasz się w dalszej części artykułu, gdzie znajdziesz przykład tego dokumentu. Na razie musisz jeszcze wiedzieć, że Twój list motywacyjny nie powinien być dłuższy niż jedna strona A4. To objętość, która w zupełności wystarczy, aby opisać wszystko, co potrzebne. Zbyt długi dokument zostanie po prostu wyrzucony do kosza. 

Musisz szanować czas rekrutera i potencjalnego pracodawcy. Druga wskazówka nasuwa się, więc sama — pisz zwięźle, ale treściwie. Nie powtarzaj także tego, co widać już w Twoim CV. List motywacyjny do pracy ma dopełniać i rozwijać informacje z Twojego życiorysu zawodowego, a nie je powielać. Dokument ma być także odbiciem Twojej profesjonalności, czyli wyglądać schludnie i uporządkowanie. Wystrzegaj się błędów ortograficznych, nierównych marginesów itp. 

List motywacyjny — przykład dobrej treści listu

Znasz już ogólne wskazówki, którymi powinieneś się kierować, konstruując swój list motywacyjny. Przykłady tego, o czym pisać, pomogą Ci teraz dobrze dobrać treść dokumentu. Napisz o swoich motywacjach do pracy na konkretnym stanowisku i w wybranej firmie. Pokaż pracodawcy, co Tobą kieruje, a także udowodnij, że jesteś najlepszym kandydatem i że zatrudnienie Ciebie, opłaci się firmie. 

Wykaż, że spełniasz wymagania zawarte w ofercie pracy, na którą odpowiadasz i poprzyj to konkretnymi argumentami. W liście motywacyjnym dobrze napisać na przykład o swoich największych sukcesach zawodowych oraz kwalifikacjach popartych konkretnymi sytuacjami z życia zawodowego. Motywacje do podjęcia pracy i trafne uzasadnienie swojej kandydatury — to główne elementy treści listu motywacyjnego, na których powinieneś się skupić i które w zupełności wystarczą, aby stworzyć dobry dokument. 

List motywacyjny — wzór konstrukcji dokumentu

Jeśli nie znamy imienia i nazwiska osoby, która przeczyta nasz list motywacyjny, możemy ograniczyć się do podania nazwy i adresu firmy, a list rozpocząć słowami “Szanowni Państwo”. Oto przykładowy list motywacyjny:

Miejscowość i data

Dane kandydata:

imię i nazwisko,

telefon,

adres e-mail.

Dane adresata listu:

imię i nazwisko,

stanowisko,

nazwa firmy,

adres.

Szanowny Panie/Szanowna Pani/Szanowni Państwo,

Chciałbym wyrazić swoje zainteresowanie ofertą pracy na stanowisku informatyka w Państwa firmie. Moje doświadczenie zawodowe, umiejętności techniczne oraz pasja do informatyki stanowią solidną podstawę, aby efektywnie przyczynić się do rozwoju Państwa projektów.

Jestem absolwentem informatyki na Uniwersytecie XYZ, gdzie zdobyłem solidne podstawy teoretyczne i praktyczne w obszarze programowania, systemów operacyjnych, baz danych oraz sieci komputerowych. Moja praca magisterska dotyczyła nowoczesnych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji, co umożliwiło mi zdobycie głębszej wiedzy na temat tego dynamicznego obszaru.

Podczas mojej dotychczasowej pracy zawodowej w firmie ABC miałem okazję pracować nad różnorodnymi projektami, które rozwijały moje umiejętności programistyczne i analizy systemów. Byłem odpowiedzialny za projektowanie, implementację oraz utrzymanie oprogramowania, co wymagało ode mnie skrupulatności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz współpracy z zespołem. Ponadto miałem szansę pracować nad projektami z zakresu sztucznej inteligencji, co jeszcze bardziej zmotywowało mnie do pogłębiania wiedzy w tym obszarze.

Jestem przekonany, że moje umiejętności programistyczne, znajomość nowoczesnych technologii, a także zdolności analityczne i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów mogą być wartościowym wkładem dla Państwa przedsiębiorstwa. 

Cieszę się na możliwość odbycia rozmowy z Państwem w celu omówienia, w jaki sposób mogę przyczynić się do osiągnięcia celów firmy. Dziękuję za rozważenie mojej kandydatury.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko kandydata]

Pamiętaj jeszcze o dwóch kwestiach technicznych. Po pierwsze zapisz i wyślij swój list motywacyjny w formacie PDF. Dzięki temu zyskasz pewność, że rekruter lub potencjalny pracodawca będzie mógł otworzyć dokument i będzie on czytelny i uporządkowany. Druga sprawa to załączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez zapisów RODO nikt nie będzie mógł wykorzystać Twojego listu motywacyjnego!