Zrealizowano przy pomocy finansowej:
Miasta Lublin
Zarządu Województwa LubelskiegoDesign by P