background

Lubelski Festiwal
Piosenki Autorskiej i Poetyckiej
im. Jacka Kaczmarskiego

RODO

Polityka prywatności Lubelskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. J. Kaczmarskiego „Metamorfozy Sentymentalne”

Pojęcia:

 • Administrator - Stowarzyszenie Absolwentów IX LO im. M. Kopernika w Lublinie „Kopernik”
 • Prezes Stowarzyszenia – Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek
 • Uczestnik – osoba biorąca udział w konkursach i innych wydarzeniach kulturalnych w czasie trwania festiwalu.

Dane osobowe:

 1. Administratorem Lubelskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. J. Kaczmarskiego „Metamorfozy Sentymentalne” jest Stowarzyszenie Absolwentów IX LO im. M. Kopernika w Lublinie „Kopernik” z siedzibą: ul. Struga 6, 20-709 Lublin, dalej zwane Stowarzyszenie „Kopernik”. W imieniu Stowarzyszenia występuje Prezes Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek.
 2. Uczestnicy Festiwalu mogą przekazywać Administratorowi swoje dane za pomocą formularza dostępnego na stronie www.metamorfozysentymentalne.pl
 3. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Kopernik”. Dostęp do danych osobowych posiada Prezes Stowarzyszenia.
 4. Dane przekazywane Administratorowi są niezbędne do przetwarzania ich w celach organizacyjnych, w tym organizacji konkursu piosenki, koncertów oraz innych wydarzeń towarzyszących festiwalowi.
 5. Administrator gwarantuje poufność przekazywanych danych osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, świadome i jednoznaczne. Zgoda musi być wyrażona przez osobę, która jest w wieku wymaganym przez państwo członkowskie – w przeciwnym razie musi zostać udzielona przez rodzica lub opiekuna.
 7. Dane przechowywane są z należytą starannością i chronione przed dostaniem się w ręce osób nieupoważnionych.
 8. Dane przechowywane są na okres: rekrutacji konkursowej, spisywania umów, rachunków, organizacji koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych przez okres 24 miesięcy od dnia zgłoszenia.
 9. Uczestnicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia uchybień.